HomeProgrammma Vrije keuze wonen Gemist?RouteMedewerkers gevraagd
  
Kunst en Humanisme

Is kunst van belang voor het humanisme? Is het humanisme van belang voor de kunst? Die vragen vormen de inzet voor een zoektocht waarin beeldmateriaal een belangrijke rol zal spelen. De zoektocht voert langs de Renaissance waarin kunst en humanisme nauw verweven waren. De basis die de Renaissance-humanisten legden voor zaken als mensenrechten en moderne wetenschap, ging gepaard met een opvatting van de wereld als een goddelijke en harmonieuze schepping die weerspiegeld werd in de harmonie en schoonheid van de kunst.  Centraal stond de vorming van de mens in alomvattende zin, die naast een politieke en morele dimensie ook een esthetische dimensie kent: de opdracht om van het leven iets moois te maken. Na de Verlichting kwam de nadruk te liggen op het niet- of anti-godsdienstig karakter van het humanisme. Rationaliteit, autonomie en zelfbeschikking kwamen centraal te staan. Dit ging aanvankelijk gepaard met een sterk vooruitgangsgeloof en een geloof in de maakbaarheid van de samenleving. Voor een deel kunnen de moderne en hedendaagse kunst gezien worden als een reactie op dit rationalisme en maakbaarheidsdenken. Niet langer staan de harmonie en schoonheid van de klassieke oudheid centraal,hublot big bang replica maar de problematisering van de ervaring van de moderne mens in een wereld waarvan hij vervreemd is geraakt. Kunst probeert mensen uit de ‘comfortzone’ van hun vanzelfsprekende manier van kijken en handelen te halen. Betoogd zal worden dat die storende werking van kunst onmisbaar is in de vormgeving van een hedendaags humanisme.

 

donderdag 26 maart.

Spreker: Hans Alma

  
webdevelopment
K.A.M. HOSTING